Ana Sayfa | İletişim                    
Smmm Bahar Çelik İzmir SMMM
Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Kosgeb Danışmanlık İletişim
İhtiyacımız olan sgk, vergi daireleri, işkur
ve ihtiyacımız olan diğer dökümanlar.
Vergi dilimleri, Vergi ve ceza hadleri, asgari ücret, prim oranları, ihbar süresi vb. birçok had ve bilgiler.
Asgari Geçim İndirimi, Brütten Nete Ücret, Netten Brüte Ücret, DASK Sigorta Primi vs. hesaplama işlemleri.
   
     
     
     
     
         
Dökümanlar
Bahar Çelik Dökümanlar
Karar Örnekleri
Yetki Verme Yetki İptali
Adres Değişikliği   Hisse Devri
Kooperatif İstifa   Şube Açılış
Şube Kapanış      
         
Sözleşme Örnekleri
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi   Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Oto Kiralama Sözleşmesi   Vekalet Sözleşmesi
         
Dernek Formları

Beyanname Formu (EK- 21)

 

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (EK- 24)

Yetki Belgesi (EK- 19)

 

Taşınmaz Mal Bildirimi (EK- 26)

Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3)

 

Dernek Kuruluş Bildirimi (EK- 2)

Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK- 25)

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10)

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi (EK- 4)

 

Ayni Yardım Teslim Belgesi (EK- 14)

Dernek Gelirleri Alındı Belgesi (EK- 17)

 

Ayni Bağış Alındı Belgesi (EK- 15)

Gider Makbuzu (EK- 13)

 

Faaliyet Belgesi Talep Formu

Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi (EK- 8)

 

Alındı Belgesi Bastırılmasıyla İlgili Karar Örneği ve Matbaya Verilecek Dilekçe Örneği

Matbaalar İçin Bilgi Formu Örneği

 

Örnek Divan Tutanağı

Tasfiye Tutanağı (4721 87. Maddeye Göre)

 

Tasfiye Tutanağı (4721 88. Maddeye Göre)

Örnek Dernek Tüzüğü (Şubesiz)

 

Örnek Dernek Tüzüğü (Şubeli)

         
VERGİ İLE İLGİLİ DOKUMANLAR

Amortisman Listesi 2007

 

Kira Stopaj Listesi

Faaliyet Kodları (Geçici ve gelir vergisi için) 08.03.2010

 

Vergi Kodları

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste - 1

 

Dava Dilekçesi

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste - 2

 

Yazarkasa Dilekçesi

Formüllü Muhtasar İcmali Aylık

 

Formüllü Muhtasar İcmali 3 Aylık

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi   Ödeme Kaydedici Cihaz Alma İzin Dilekçesi

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

 

Vergi Alacaklarının Mahsup dilekçesi

V.U.K 376 Ceza İndirimi Dilekçesi   Tevkifatlı Satışlara ilişkin alacak için dilekçe
Özelge Talep Formu   Dilekçe Örneği ( Vergi dairesi için )
Damga Vergisi Beyannamesi Formüllü    Mükellef Bildirim Listesi Vergi D.(15 Mayıs)
İşe başlama - Bırakma Bildirimi (Yeni-02.05.2012)    

 

Copyright © 2012 | Tüm Hakları Saklıdır...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bahar ÇELİK
Sistem Ajans - Bilgisayar - Hukuk Yazılımları